About

Andrés Tapia

Escritor, periodista y viajero.

Writer, Journalist & Traveller.

Columnista en El Sol de México (https://www.elsoldemexico.com.mx)

Columnist at El Sol de México Newspaper (https://www.elsoldemexico.com.mx)

E.mail: voltaire2110@hotmail.com

Twitter: @Andres_M_Tapia

Facebook: www.facebook.com/andres.tapia.5011

 

Anuncios